چگونه تاثیرگذار و با پرستیژ صحبت کنیم؟

 چگونه تاثیرگذار و با پرستیژ صحبت کنیم

باید موضوعی را در یک جمع خانوادگی مطرح کنید – باید قاطعانه با نامزد خود برای ادامه رابطه صحبت کنید – باید پروژه خود را به هیئت مدیره ارائه دهید – باید کار خود را در یک اداره دولتی پیش ببرید. آیا اگر هول شوید، استرس داشته باشید و یا جملاتتان را فراموش کنید، به هدف خود می رسید؟!

ادامه مقاله