چرا تصاویر تلسکوپ جیمز وب تا این اندازه اهمیت دارند؟!

 james webb telescope

آیا پس از دیدن تصاویر تلسکوپ جیمز وب، متوجه شدید که چه چیزی باعث حیرت دانشمندان شده است؟ چرا این تصاویر اهمیت دارند؟ آیا از کلماتی نظیر سال نوری، سحابی، تولد و مرگ ستاره ها سر در می آورید؟ همگی به زبان ساده در این مقاله آورده شده است.

ادامه مقاله