از فضا تا زمین با کامپوزیت های زمینه سرامیکی

سپر حرارتی یک فضاپیما در معرض دماهای بالاتر از 1500 C ̊  قرار می گیرد ، دمایی که فقط کامپوزیت های زمینه سرامیکی قادر به تحمل آن هستند ؛ این تنها یک یک نمونه از کاربرد های CMC است ! 


ادامه مقاله

دانشمندان میکروب های خفته در بستر اقیانوس را پس از ۱۰۰ میلیون سال بیدار کردند!

تیمی از دانشمندان ژاپنی و آمریکایی با موفقیت میکروب هایی را که برای مدت بیش از ۱۰۰ میلیون سال در اقیانوس آرام به دام افتاده بودند، احیا کردند !ادامه مقاله