ارتباط بین ابتلا به کرونا با سبک زندگی و ارتباطات اجتماعی

از همه ما خواسته شده است که برای قطع زنجیره ویروس کرونا در خانه بمانیم ؛ اما مطالعات اخیر نشان داد که محدود شدن ارتباط اجتماعی ، می تواند افراد را مستعد ابتلا به این ویروس کند ! ادامه مقاله