چگونه به کسی که به من آسیب رسانده، دوباره اعتماد کنم؟

 Trust People Again

فردی که دوستش دارید و به او اهمیت می دهید، اعتماد شما را از بین برده است؛ حال تصمیم گرفته اید که مجددا به او اعتماد کنید، اما چگونه؟ چه مراحلی را باید پشت سر بگذارید؟ چه سوالاتی را باید از خودتان و او بپرسید؟ آیا اعتماد مجدد کار درستی است؟

ادامه مقاله