ارسال ایمیل با کمک ایمپلنت در بیماران دارای ضایعه نخاعی (فلج)

 

دو بیمار مبتلا به فلج اندام فوقانی به لطف ایمپلنت استنترود که در گردن کاشته می شود، به طرز فوق العاده ای توانستند تجهیزات خارجی را با قدرت فکر کنترل کرده و ارسال کنند!

ادامه مقاله